میلگرد 12 آجدارA3 کارخانه میانه شاخه 12 متری

میلگرد 12 آجدارA3 کارخانه میانه شاخه 12 متری

 • کد

  1001

 • سایز

  12

 • استاندارد

  A3

 • واحد

  کیلوگرم

 • قیمت

  130000ریال