• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
نبشی نبشی شکفته 6 متری سایز 5*50*50 50*50*5 شکفته نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۱,۰۰۰ ریال ۰ %

 50*50*5