• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 هیربد 8 هیربد استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۴,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان 8 آناهیتا گیلان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۵,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 10 آجدارA2 آناهیتا گیلان 10 آناهیتا گیلان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۳,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان 8 پردیس آذربایجان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهر 8 ابهر استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهر 10 ابهر استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر 12 ابهر استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد 10 آریان فولاد استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان 10 پردیس آذربایجان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب 8 فولاد ظفر بناب استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 ظفر بناب 10 فولاد ظفر بناب استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۷,۰۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A2 ظفر بناب 12 فولاد ظفر بناب استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۶,۰۰۰ ریال ۰.۲ %

استاندارد A2