نوسان قیمت سنگ آهن در سال 2022

نوسان قیمت سنگ آهن در سال 2022

  • انتشار ۱۴۰۱/۶/۲۳ آخرین به روز رسانی ۱۴۰۱/۱۰/۲
میزان تولید فولاد در جهان در سال 2022

میزان تولید فولاد در جهان در سال 2022

  • انتشار ۱۴۰۱/۶/۲۳ آخرین به روز رسانی ۱۴۰۱/۱۰/۲
کمبود گاز و کاهش تولید آهن اسفنجی و فولاد

کمبود گاز و کاهش تولید آهن اسفنجی و فولاد

  • انتشار ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ آخرین به روز رسانی ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1028 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۱۱,۵۰۰ ریال ۰ %
1029 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۵,۵۰۰ ریال ۰ %
1030 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۱۵,۰۰۰ ریال ۰ %
1031 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۵۰۰ ریال ۰ %
1032 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۳,۵۰۰ ریال ۰ %
نمایش همه محصولات میلگرد ذوب آهن اصفهان
تاریخچه فولاد ایران

تاریخچه فولاد ایران

  • انتشار ۱۴۰۱/۶/۲۱ آخرین به روز رسانی ۱۴۰۱/۱۰/۲
فولادهای ساختمانی

فولادهای ساختمانی

  • انتشار ۱۴۰۱/۶/۲۱ آخرین به روز رسانی ۱۴۰۱/۱۰/۲
سازه های فولادی

سازه های فولادی

  • انتشار ۱۴۰۱/۶/۲۱ آخرین به روز رسانی ۱۴۰۱/۱۰/۲

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1021 میلگرد 8 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۵,۰۰۰ ریال ۰ %
1008 میلگرد 10 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۵,۰۰۰ ریال ۰ %
1009 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۱,۵۰۰ ریال ۰ %
1010 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۹,۵۰۰ ریال ۰ %
1011 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۹,۵۰۰ ریال ۰ %
نمایش همه محصولات تجارت پردیس آذربایجان
کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1047 میلگرد 12آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۲,۵۰۰ ریال ۰ %
1048 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۰,۵۰۰ ریال ۰ %
1049 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۰,۵۰۰ ریال ۰ %
1050 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۰,۵۰۰ ریال ۰ %
1051 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۰,۵۰۰ ریال ۰ %
نمایش همه محصولات میلگرد نیشابور
کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1037 میلگرد10آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۶,۵۰۰ ریال ۰ %
1038 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۶,۵۰۰ ریال ۰ %
1039 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۳,۵۰۰ ریال ۰ %
1040 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۳,۵۰۰ ریال ۰ %
1041 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۱۹۳,۵۰۰ ریال ۰ %
نمایش همه محصولات میلگرد فایکو
تماس جهت مشاوره خرید