• دوشنبه 08 خرداد 1402
  • دوشنبه 08 خرداد 1402

تجارت پردیس آذربایجان :

کارخانه تولید مقاطع فولادی تجارت پردیس آذربایجان به عنوان یه هلدینگ فولادی در سال 1395 آغاز به کار نمود. میلگردهای این کارخانه از سایز 14 الی 25 در گریدA3 با کیفیت مطلوب تولید می شوند. ظرفیت تولید این مجتمع فولادی 700 هزار تن میلگرد در سال می باشد.

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1021 میلگرد 8 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۰,۰۰۰ ریال ۰.۷۴ %
1008 میلگرد 10 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۶۵,۰۰۰ ریال ۰.۷۵ %
1009 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۰,۵۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1010 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۵۹,۵۰۰ ریال ۰.۷۶ %
1011 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۵۸,۰۰۰ ریال ۰.۷۷ %
1012 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۵۹,۰۰۰ ریال ۰.۷۷ %
1014 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۵۸,۰۰۰ ریال ۰.۷۷ %
1015 میلگرد 22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۶۰,۰۰۰ ریال ۰.۷۶ %
1016 میلگرد 25 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۵۸,۰۰۰ ریال ۰.۷۷ %
1017 میلگرد 28 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۶۲,۰۰۰ ریال ۰.۷۶ %
1097 میلگرد 32 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۶۲,۵۰۰ ریال ۰.۷۶ %

تجارت پردیس آذربایجان