• دوشنبه 08 خرداد 1402
  • دوشنبه 08 خرداد 1402

فولاد ظفر بناب :

هدف از راه اندازی این مجمع صنعتی فولاد، تولید میلگرد درسایزهای 8 الی 28 میلیمتر در گریدهای A2 و A3 بوده که در سال 1386 راه اندازی شد. در مجموع ظرفیت تولید این کارخانه 400 هزار تن انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد می باشد.

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1183 میلگرد 8 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۷,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1184 میلگرد 10 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۷,۱۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1185 میلگرد 12 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۶,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1186 میلگرد 10 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۱,۰۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1187 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۷,۱۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1188 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۵,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1189 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۶,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1190 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۵,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1191 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۶۵,۰۰۰ ریال ۰.۷۵ %
1192 میلگرد 22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۵,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1193 میلگرد 25 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۶,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1194 میلگرد 28 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۹,۰۰۰ ریال ۰.۷۱ %
1195 میلگرد 32 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۵,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %

فولاد ظفر بناب