کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1149 ورق 10mm عرض6000*1200 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۶۲,۸۰۰ ریال ۰ %
1160 ورق 12mm عرض 6000*1200 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۵۲,۸۰۰ ریال ۰ %
1161 ورق 15mm عرض 6000*1200 شیت انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۵۲,۸۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید