• دوشنبه 08 خرداد 1402
  • دوشنبه 08 خرداد 1402

میلگرد آناهیتا گیلان :

کارخانه آناهیتا گیلان با ظرفیت سالانه 320 هزار تن میلگرد در اندازه های 8 تا 32 میلیمتر و در گریدهای A2 A3 وA4 می باشد که در سال 1389در رشت احداث گردید. از مقاطع پر فروش میلگرد آناهیتا گیلان سایز 14 و 16 می باشد. سایت آسن مرجع بسیار خوبی جهت استعلام قیمت به روز میلگرد آناهیتا می باشد.

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1000 میلگرد 8 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۶ ۲۸۲,۰۰۰ ریال ۰.۷ %
1001 میلگرد 10 آجدارA2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۹,۰۰۰ ریال ۰.۷۱ %
1002 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۹,۵۰۰ ریال ۰.۷۱ %
1004 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۶,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1005 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۶,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1071 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۶,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1006 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۶,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1007 میلگرد 22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۶,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1072 میلگرد 25 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۶,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1073 میلگرد 28 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۴,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %
1109 میلگرد 32 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۷,۰۰۰ ریال ۰.۷۲ %

میلگرد آناهیتا گیلان