• دوشنبه 08 خرداد 1402
  • دوشنبه 08 خرداد 1402

میلگرد ابهر :

کارخانه میلگرد سیادن ابهر واقع در زنجان از بزرگترین تولیدکنندگان میلگرد محسوب می شود. احداث این کارخانه در سال 1385با راه اندازی خط نورد، در تولید انواع میلگرد آجدار صورت گرفت. میلگردهای تولید شده دراین مجتمع صنعتی در گرید A2 در سایزهای 8 تا 12 میلیمتر و گرید A3 در اندازه های 10 تا 28 میلیمتر می باشند.

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1086 میلگرد 8 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۰,۵۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1087 میلگرد 10آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۶۴,۰۰۰ ریال ۰.۷۵ %
1088 میلگرد 10 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۶۰,۵۰۰ ریال ۰.۷۶ %
1089 میلگرد 12 آجدار A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۶۰,۵۰۰ ریال ۰.۷۶ %
1090 میلگرد 12 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۶۰,۵۰۰ ریال ۰.۷۶ %
1091 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۵۶,۵۰۰ ریال ۰.۷۷ %
1092 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۵۵,۵۰۰ ریال ۰.۷۸ %
1093 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۵۳,۵۰۰ ریال ۰.۷۸ %
1094 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۵۵,۵۰۰ ریال ۰.۷۸ %
1095 میلگرد 22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۵۵,۵۰۰ ریال ۰.۷۸ %
1096 میلگرد 25 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۵۷,۵۰۰ ریال ۰.۷۷ %

میلگرد ابهر