• دوشنبه 08 خرداد 1402
  • دوشنبه 08 خرداد 1402

میلگرد نیشابور :

مجتمع فولاد خراسان از بزرگترین تولیدکنندگان میلگرد در نیشابور در سال 1380 به بهره برداری رسید. ظرفیت تولید کارخانه فولاد خراسان 1.5 میلیون تن در سال می باشد. انواع میلگرد آجدار مارپیچ، میلگرد آجدار جناغی، میلگرد ساده، نبشی، ناودانی و دیگر محصولات فولادی از تولیدات این کارخانه می باشند. میلگردهای تولید شده این مجتمع صنعتی در اندازه های 10 تا 32 میلیمتر در بازار موجود است.

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1047 میلگرد 12آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۲,۰۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1048 میلگرد 14 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۲,۰۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1049 میلگرد 16 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۲,۰۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1050 میلگرد 18 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۲,۰۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1051 میلگرد 20 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۲,۰۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1052 میلگرد 22 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۲,۰۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1053 میلگرد 25آجدارA3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۲,۰۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1054 میلگرد 28 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۲,۰۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1055 میلگرد 32 آجدار A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۲,۰۰۰ ریال ۰.۷۳ %

میلگرد نیشابور