• یکشنبه 19 آذر 1402
  • یکشنبه 19 آذر 1402

نبشی :

نبشی

عکس عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
نبشی شکفته  6 متری سایز 4*40*40 نبشی شکفته 6 متری سایز 4*40*40 4*40*40 قیمت نبشی شکفته نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۰,۵۰۰ ریال ۱.۰۸ %
نبشی شکفته 6 متری سایز 4*50*50 نبشی شکفته 6 متری سایز 4*50*50 4*50*50 قیمت نبشی شکفته نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۰,۵۰۰ ریال ۱.۰۸ %
نبشی شکفته  6 متری  سایز 5*50*50 نبشی شکفته 6 متری سایز 5*50*50 50*50*5 قیمت نبشی شکفته نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۰,۵۰۰ ریال ۱.۰۸ %
نبشی 6 متری پارسه  سایز 25*40*40 نبشی 6 متری پارسه سایز 25*40*40 25*40*40 قیمت نبشی پارسه نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۹,۰۰۰ ریال ۳.۷۷ %
نبشی 6 متری پارسه سایز 20*40*40 نبشی 6 متری پارسه سایز 20*40*40 20*40*40 قیمت نبشی پارسه نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۳.۷۳ %
نبشی 6 متری پارسه سایز 25*30*30 نبشی 6 متری پارسه سایز 25*30*30 25*30*30 قیمت نبشی پارسه نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۳.۷۵ %
نبشی 40*40*3 فراز نبشی 40*40*3 فراز 40*40*3 قیمت نبشی فراز نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۶,۰۰۰ ریال ۰.۲۱ %

نبشی