• دوشنبه 08 خرداد 1402
  • دوشنبه 08 خرداد 1402

نبشی فراز :

نبشی فراز

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1110 نبشی فراز انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۶۱,۰۰۰ ریال ۰.۷۶ %

نبشی شکفته :

نبشی شکفته

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1112 نبشی شکفته 6 متری سایز 4*40*40 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۱,۵۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1113 نبشی شکفته 6 متری سایز 4*50*50 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۱,۵۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1114 نبشی 6 متری شکفته سایز 50*50*5 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۱,۵۰۰ ریال ۰.۷۳ %

نبشی پارسه :

نبشی پارسه

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1115 نبشی 6 متری پارسه سایز 25*40*40 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۶۶,۰۰۰ ریال ۰.۷۵ %
1116 نبشی 6 متری پارسه سایز 20*40*40 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۸۰,۰۰۰ ریال ۰.۷۱ %
1117 نبشی 6 متری پارسه سایز 25*30*30 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۸,۰۰۰ ریال ۰.۷۱ %

نبشی