کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1112 نبشی شکفته 4*4 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۱۷,۸۰۰ ریال ۰ %
1113 نبشی شکفته 5*5 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۱۷,۸۰۰ ریال ۰ %
1114 نبشی شکفته 10*10 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۱۵,۸۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید