• دوشنبه 08 خرداد 1402
  • دوشنبه 08 خرداد 1402

نبشی شکفته :

نبشی شکفته

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1112 نبشی شکفته 6 متری سایز 4*40*40 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۱,۵۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1113 نبشی شکفته 6 متری سایز 4*50*50 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۱,۵۰۰ ریال ۰.۷۳ %
1114 نبشی 6 متری شکفته سایز 50*50*5 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۱,۵۰۰ ریال ۰.۷۳ %

نبشی شکفته