کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1110 نبشی فراز انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۱۵,۸۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید