• دوشنبه 08 خرداد 1402
  • دوشنبه 08 خرداد 1402

نبشی پارسه :

نبشی پارسه

کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1115 نبشی 6 متری پارسه سایز 25*40*40 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۶۶,۰۰۰ ریال ۰.۷۵ %
1116 نبشی 6 متری پارسه سایز 20*40*40 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۸۰,۰۰۰ ریال ۰.۷۱ %
1117 نبشی 6 متری پارسه سایز 25*30*30 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۳/۷ ۲۷۸,۰۰۰ ریال ۰.۷۱ %

نبشی پارسه