کد عنوان محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
1115 نبشی پارسه 4*4 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۱,۸۰۰ ریال ۰ %
1116 نبشی پارسه 5*5 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۱,۸۰۰ ریال ۰ %
1117 نبشی پارسه 10*10 انبار کیلوگرم ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰۱,۸۰۰ ریال ۰ %
تماس جهت مشاوره خرید