ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 500 هزار تومان

assen

به زودی راه اندازی خواهد شد ...

تخفیف ویژه

بهترین هدیه شما

امتیازات خرید

از هر خرید امتیاز کسب کرده و از آن بهره بگیرید

میلگرد


میلگرد آجدار 10 میانه شاخه  A3 کارخانه

میلگرد آجدار 10 میانه شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 10 میانه شاخه A3 کارخانه

134000ریال

12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری میانه

12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری میانه

12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری میانه

133000ریال

میلگرد آجدار 14 میانه شاخه  A3 کارخانه

میلگرد آجدار 14 میانه شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 14 میانه شاخه A3 کارخانه

126000ریال

میلگرد آجدار 18 میانه شاخه  A3 کارخانه

میلگرد آجدار 18 میانه شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 18 میانه شاخه A3 کارخانه

126000ریال

12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب آهن

12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب آهن

12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری ذوب آهن

129000ریال

میلگرد آجدار 22 ذوب آهن شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 22 ذوب آهن شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 22 ذوب آهن شاخه A3 کارخانه

129000ریال

میلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه  A3 کارخانه

میلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه A3 کارخانه

129000ریال

8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری ظفر بناب

8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری ظفر بناب

8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری ظفر بناب

141000ریال

8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری ظفر بناب

8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری ظفر بناب

8میلگرد آجدار کارخانهA2شاخه 12 متری ظفر بناب

141000ریال

میلگرد آجدار 28 ظفر بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 28 ظفر بناب شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 28 ظفر بناب شاخه A3 کارخانه

138000ریال

میلگرد آجدار 25 ظفر بناب شاخه 12 متری A3 کارخانه

میلگرد آجدار 25 ظفر بناب شاخه 12 متری A3 کارخانه

میلگرد آجدار 25 ظفر بناب شاخه 12 متری A3 کارخانه

138000ریال

میلگرد آجدار 10 نیشابور شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 10 نیشابور شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 10 نیشابور شاخه A3 کارخانه

111000ریال

12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری نیشابور

12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری نیشابور

12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری نیشابور

132000ریال

میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 14 نیشابور شاخه A3 کارخانه

120000ریال

میلگرد آجدار 16 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار 16 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار 16 نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران

129000ریال

نمایش 1 تا 12 از 15 (مجموع 2 صفحه)