ارسال رایگان

برای خرید های بیش از 500 هزار تومان

assen

به زودی راه اندازی خواهد شد ...

تخفیف ویژه

بهترین هدیه شما

امتیازات خرید

از هر خرید امتیاز کسب کرده و از آن بهره بگیرید

میلگرد میانه


میلگرد آجدار 10 میانه  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار 10 میانه شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 10 میانه شاخه A3 کارخانه

134000ریال

12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری میانه

12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری میانه

12میلگرد آجدار کارخانهA3شاخه 12 متری میانه

133000ریال

میلگرد آجدار 14 میانه  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار 14 میانه شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 14 میانه شاخه A3 کارخانه

126000ریال

میلگرد آجدار 18 میانه  شاخه   A3 کارخانه

میلگرد آجدار 18 میانه شاخه A3 کارخانه

میلگرد آجدار 18 میانه شاخه A3 کارخانه

126000ریال

نمایش 1 تا 12 از 15 (مجموع 2 صفحه)