• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 آتیه خاور میانه 10 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 آتیه خاور میانه 12 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 آتیه خاور میانه 14 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۰,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 آتیه خاور میانه 16 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 آتیه خاور میانه 18 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 آتیه خاور میانه 20 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 آتیه خاور میانه 22 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 آتیه خاور میانه 25 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 آتیه خاور میانه 28 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 آتیه خاور میانه 32 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %

مجتمع فولاد آتیه خاور میانه در سال 1395 راه اندازی شد. این شرکت میلگردهای خود را از سایزهای 8 الی 40 در انواع آجدار جناغی و دوکی منطبق با استانداردهای ملی ایران 3232، استاندارد ASTM آمریکا و استاندارد BS 4449 انگلستان تولید می کند.