• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان 8 آناهیتا گیلان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۵,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 10 آجدارA2 آناهیتا گیلان 10 آناهیتا گیلان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۳,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان 12 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۳,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان 14 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۷,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان 16 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۷,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان 18 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۷,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان 20 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۷,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان 22 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۷,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان 25 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۱,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان 28 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۱,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان 32 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۱,۵۰۰ ریال ۰.۲ %

کارخانه آناهیتا گیلان با ظرفیت سالانه 320 هزار تن میلگرد در اندازه های 8 تا 32 میلیمتر و در گریدهای A2 A3 وA4 می باشد که در سال 1389در رشت احداث گردید. از مقاطع پر فروش میلگرد آناهیتا گیلان سایز 14 و 16 می باشد. سایت آسن مرجع بسیار خوبی جهت استعلام قیمت به روز میلگرد آناهیتا می باشد.