• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهر 8 ابهر استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهر 10 ابهر استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 سیادن ابهر 10 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر 12 ابهر استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 سیادن ابهر 12 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 سیادن ابهر 14 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 سیادن ابهر 16 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 سیادن ابهر 18 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 سیادن ابهر 20 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 سیادن ابهر 22 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 سیادن ابهر 25 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۰ %

کارخانه میلگرد سیادن ابهر واقع در زنجان از بزرگترین تولیدکنندگان میلگرد محسوب می شود. احداث این کارخانه در سال 1385با راه اندازی خط نورد، در تولید انواع میلگرد آجدار صورت گرفت. میلگردهای تولید شده دراین مجتمع صنعتی در گرید A2 در سایزهای 8 تا 12 میلیمتر و گرید A3 در اندازه های 10 تا 28 میلیمتر می باشند.