• یکشنبه 19 آذر 1402
  • یکشنبه 19 آذر 1402
عکس عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب میلگرد سایز 8 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۲.۰۸ %
میلگرد 10 آجدار A2 ظفر بناب میلگرد 10 آجدار A2 ظفر بناب میلگرد سایز 10 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۹,۰۰۰ ریال ۲.۰۹ %
میلگرد 12 آجدار A2  ظفر بناب میلگرد 12 آجدار A2 ظفر بناب میلگرد سایز 12 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۹,۰۰۰ ریال ۲.۰۹ %
میلگرد 10 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد 10 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد سایز 10 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۲.۰۸ %
میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد سایز 12 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۸,۰۰۰ ریال ۲.۱ %
میلگرد 14 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد 14 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد سایز 14 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۲.۱۳ %
میلگرد 16 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد 16 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد سایز 16 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۲.۱۳ %
میلگرد 18 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد 18 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد سایز 18 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۲.۱۳ %
میلگرد 20 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد 20 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد سایز 20 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۲.۱۳ %
میلگرد 22 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد 22 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد سایز 22 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۲.۱۳ %
میلگرد 25 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد 25 آجدار A3 ظفر بناب سایز میلگرد 25 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۲.۱۳ %
میلگرد 28 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد 28 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد سایز 28 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۲.۱۶ %
میلگرد 32 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد 32 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد سایز 32 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۲.۱۶ %

هدف از راه اندازی این مجمع صنعتی فولاد، تولید میلگرد درسایزهای 8 الی 28 میلیمتر در گریدهای A2 و A3 بوده که در سال 1386 راه اندازی شد. در مجموع ظرفیت تولید این کارخانه 400 هزار تن انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد می باشد.