• یکشنبه 19 آذر 1402
  • یکشنبه 19 آذر 1402
عکس عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
نبشی شکفته  6 متری سایز 4*40*40 نبشی شکفته 6 متری سایز 4*40*40 4*40*40 قیمت نبشی شکفته نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۰,۵۰۰ ریال ۱.۰۸ %
نبشی شکفته 6 متری سایز 4*50*50 نبشی شکفته 6 متری سایز 4*50*50 4*50*50 قیمت نبشی شکفته نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۰,۵۰۰ ریال ۱.۰۸ %
نبشی شکفته  6 متری  سایز 5*50*50 نبشی شکفته 6 متری سایز 5*50*50 50*50*5 قیمت نبشی شکفته نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۰,۵۰۰ ریال ۱.۰۸ %

 شکفته