• یکشنبه 19 آذر 1402
  • یکشنبه 19 آذر 1402
عکس عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
نبشی 6 متری پارسه  سایز 25*40*40 نبشی 6 متری پارسه سایز 25*40*40 25*40*40 قیمت نبشی پارسه نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۹,۰۰۰ ریال ۳.۷۷ %
نبشی 6 متری پارسه سایز 20*40*40 نبشی 6 متری پارسه سایز 20*40*40 20*40*40 قیمت نبشی پارسه نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۳.۷۳ %
نبشی 6 متری پارسه سایز 25*30*30 نبشی 6 متری پارسه سایز 25*30*30 25*30*30 قیمت نبشی پارسه نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۳.۷۵ %

قیمت نبشی شکفته مشهد؛ قیمت روز کارخانه نبشی مشهد | آسن