• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
نبشی نبشی 6 متری پارسه سایز 25*40*40 25*40*40 پارسه نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۲,۰۰۰ ریال ۰ %
نبشی نبشی 6 متری پارسه سایز 20*40*40 20*40*40 پارسه نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۴,۰۰۰ ریال ۰ %
نبشی نبشی 6 متری پارسه سایز 25*30*30 25*30*30 پارسه نامشخص انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۴,۰۰۰ ریال ۰ %

پارسه