• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان 8 پردیس آذربایجان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان 10 پردیس آذربایجان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 12 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۴,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 14 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۳۹,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 16 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 18 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 20 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 22 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 25 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 28 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۶,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 32 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۵,۰۰۰ ریال ۰ %

کارخانه تولید مقاطع فولادی تجارت پردیس آذربایجان به عنوان یه هلدینگ فولادی در سال 1395 آغاز به کار نمود. میلگردهای این کارخانه از سایز 14 الی 25 در گریدA3 با کیفیت مطلوب تولید می شوند. ظرفیت تولید این مجتمع فولادی 700 هزار تن میلگرد در سال می باشد.