• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد 10 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۵۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد 12 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد 14 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد 16 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد 20 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد 22 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد 25 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد 28 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد 32 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد 18 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %

گروه پرشین فولاد آریا فعالیت خود را در زمینه تولید میلگرد و دیگر مقاطع فولادی در سال 1365 آغاز کرد. ظرفیت تولید این کارخانه 500 هزار تن میلگرد در انواع مختلف آجدار و ساده می باشد. محصولات کارخانه پرشین از با کیفیت ترین مقاطع فولادی کشور بوده و در انواع گریدهای A1 تا A4 تولید می شوند.