میلگرد 10 آجدار A3 کارخانه میانه شاخه 12 متری

میلگرد 10 آجدار A3 کارخانه میانه شاخه 12 متری

 • کد

  1000

 • سایز

  10

 • استاندارد

  A3

 • واحد

  کیلوگرم

 • قیمت

  130000ریال