میلگرد 18 آجدار A3 کارخانه میانه شاخه 12 متری

میلگرد 18 آجدار A3 کارخانه میانه شاخه 12 متری

 • کد

  1004

 • سایز

  18

 • استاندارد

  A3

 • واحد

  کیلوگرم

 • قیمت

  125000ریال