میلگرد 20 آجدار A3 کارخانه میانه شاخه 12 متری

میلگرد 20 آجدار A3 کارخانه میانه شاخه 12 متری

 • کد

  1005

 • سایز

  20

 • استاندارد

  A3

 • واحد

  کیلوگرم

 • قیمت

  124000ریال