میلگرد 8 آجدار A2 کارخانه شاهین بناب شاخه 12 متری

میلگرد 8 آجدار A2 کارخانه شاهین بناب شاخه 12 متری

 • کد

  1009

 • سایز

  8

 • استاندارد

  A2

 • واحد

  کیلوگرم

 • قیمت

  142000ریال