میلگرد 10 آجدار A2 کارخانه شاهین بناب شاخه 12 متری

میلگرد 10 آجدار A2 کارخانه شاهین بناب شاخه 12 متری

 • کد

  1010

 • سایز

  10

 • استاندارد

  A2

 • واحد

  کیلوگرم

 • قیمت

  140000ریال