میلگرد 12 آجدار A3 کارخانه شاهین بناب شاخه 12 متری

میلگرد 12 آجدار A3 کارخانه شاهین بناب شاخه 12 متری

 • کد

  1012

 • سایز

  12

 • استاندارد

  A3

 • واحد

  کیلوگرم

 • قیمت

  140000ریال