میلگرد 14 آجدار A3 کارخانه امیرکبیر شاخه 12 متری

میلگرد 14 آجدار A3 کارخانه امیرکبیر شاخه 12 متری

 • کد

  1050

 • سایز

  14

 • استاندارد

  A3

 • واحد

  کیلوگرم

 • قیمت

  138000ریال