میلگرد آجدار 14 امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران

میلگرد آجدار 14 امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران

 • کد

  1051

 • سایز

  14

 • استاندارد

  A3

 • واحد

  کیلوگرم

 • قیمت

  139000ریال