• یکشنبه 19 آذر 1402
  • یکشنبه 19 آذر 1402
عکس عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان سایز میلگرد 25 میلگرد ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۴۶,۰۰۰ ریال ۳.۲۵ %
میلگرد 25 آجدار A3 فایکو میلگرد 25 آجدار A3 فایکو سایز میلگرد 25 قیمت میلگرد فایکو استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۲۵,۵۰۰ ریال ۱.۷۷ %
میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور سایز میلگرد 25 قیمت میلگرد نیشابور استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۲.۵۵ %
میلگرد 25 آجدار A3 سرمد ابرکوه میلگرد 25 آجدار A3 سرمد ابرکوه سایز میلگرد 25 قیمت میلگرد سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۲۸,۰۰۰ ریال ۳.۰۷ %
میلگرد 25 آجدار A3 سیادن ابهر میلگرد 25 آجدار A3 سیادن ابهر سایز میلگرد 25 قیمت میلگرد ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۱,۰۰۰ ریال ۴.۳۳ %
میلگرد 25 آجدار A3 آتیه خاور میانه میلگرد 25 آجدار A3 آتیه خاور میانه سایز میلگرد 25 قیمت میلگرد آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۲۲,۰۰۰ ریال ۲.۲۵ %
میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد سایز میلگرد 25 قیمت میلگرد پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۲۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد سایز میلگرد 25 قیمت میلگرد آریان فولاد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۱,۰۰۰ ریال ۳.۶۸ %
میلگرد 25 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان میلگرد 25 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان سایز میلگرد 25 قیمت میلگرد پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۲۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد 25 آجدار A3 هیربد میلگرد 25 آجدار A3 هیربد سایز میلگرد 25 قیمت میلگرد هیربد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۲۲,۵۰۰ ریال ۰ %
میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان سایز میلگرد 25 قیمت میلگرد آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۴۳,۵۰۰ ریال ۱.۲۳ %
میلگرد 25 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد 25 آجدار A3 ظفر بناب سایز میلگرد 25 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۲.۱۳ %

قیمت امروز میلگرد 25 آجدار تمام کارخانه، قیمت میلگرد 25 | آسن