• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
ورق سیاه ورق سیاه 4 عرض 1*2 شیت گیلان عرض 1*2 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۹۲,۰۰۰ ریال ۰.۳۴ %
ورق سیاه ورق سیاه 6 سایز 1*2 شیت گیلان عرض 1*2 گیلان ST37 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۳۱۴,۰۰۰ ریال ۰.۳۲ %

عرض 1*2