• یکشنبه 19 آذر 1402
  • یکشنبه 19 آذر 1402
عکس عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد 18 آجدار A3 هیربد میلگرد 18 آجدار A3 هیربد میلگرد سایز 18 قیمت میلگرد هیربد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۲۲,۵۰۰ ریال ۰ %
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان میلگرد سایز 18 میلگرد ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۴۷,۰۰۰ ریال ۳.۰۴ %
میلگرد 18 آجدار A3 فایکو میلگرد 18 آجدار A3 فایکو میلگرد سایز 18 قیمت میلگرد فایکو استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۲۵,۵۰۰ ریال ۱.۷۷ %
میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور میلگرد سایز 18 قیمت میلگرد نیشابور استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۲.۵۵ %
میلگرد 18 آجدار A3 سرمد ابرکوه میلگرد 18 آجدار A3 سرمد ابرکوه میلگرد سایز 18 قیمت میلگرد سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۲۸,۰۰۰ ریال ۳.۰۷ %
میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان میلگرد سایز 18 قیمت میلگرد آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۶,۵۰۰ ریال ۱.۲۷ %
میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد میلگرد سایز 18 قیمت میلگرد بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۱,۰۰۰ ریال ۱.۷۳ %
میلگرد 18 آجدار A3 سیادن ابهر میلگرد 18 آجدار A3 سیادن ابهر میلگرد سایز 18 قیمت میلگرد ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۱,۰۰۰ ریال ۴.۳۳ %
میلگرد 18 آجدار A3 آتیه خاور میانه میلگرد 18 آجدار A3 آتیه خاور میانه میلگرد سایز 18 قیمت میلگرد آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۲۲,۰۰۰ ریال ۲.۲۵ %
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد میلگرد سایز 18 قیمت میلگرد آریان فولاد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۲,۰۰۰ ریال ۳.۶۶ %
میلگرد  18 آجدار A3 پرشین فولاد میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد میلگرد سایز 18 قیمت میلگرد پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۲۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد 18 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان میلگرد 18 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان میلگرد سایز 18 قیمت میلگرد پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۲۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد 18 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد 18 آجدار A3 ظفر بناب میلگرد سایز 18 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۲.۱۳ %

برای دریافت قیمت روز میلگرد 18 آجدار به وب سایت آسن مراجعه کنید. بهترین قیمت میلگرد 18 آجدار، قیمت روز میلگرد 18