• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد میلگرد 10 آجدارA2 آناهیتا گیلان 10 آناهیتا گیلان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۳,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 هیربد 10 هیربد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 فایکو 10 فایکو استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۳ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 سرمد ابرکوه 10 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۱.۳۹ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد 10 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰.۴ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهر 10 ابهر استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 سیادن ابهر 10 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 آتیه خاور میانه 10 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد 10 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۵۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد 10 آریان فولاد استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۱,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان 10 پردیس آذربایجان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A2 ظفر بناب 10 فولاد ظفر بناب استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۷,۰۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 10 آجدار A3 ظفر بناب 10 فولاد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۲ %

10