• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402
دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان 12 آناهیتا گیلان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۳,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 هیربد 12 هیربد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 12 قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۶۴,۰۰۰ ریال ۰.۳۸ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 فایکو 12 فایکو استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰.۸۳ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور 12 قیمت میلگرد نیشابور استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۳۷,۵۰۰ ریال ۰.۶۳ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 سرمد ابرکوه 12 سرمد ابرکوه استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۱.۳۹ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد 12 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۴ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر 12 ابهر استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۲,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 سیادن ابهر 12 ابهر استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 آتیه خاور میانه 12 آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد 12 پرشین استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۳,۰۰۰ ریال ۰.۴۱ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد 12 آریان فولاد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۶,۰۰۰ ریال ۰.۴ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان 12 پردیس آذربایجان استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۴,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A2 ظفر بناب 12 فولاد ظفر بناب استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۶,۰۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب 12 فولاد ظفر بناب استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۴ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۰.۲ %

12