• چهارشنبه 05 مهر 1402
  • چهارشنبه 05 مهر 1402

8 :

دسته بندی عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 هیربد 8 هیربد استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۴,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان 8 آناهیتا گیلان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۵,۵۰۰ ریال ۰.۲ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان 8 پردیس آذربایجان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۵۳,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد 8 بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۷۱,۰۰۰ ریال ۰.۳۷ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهر 8 ابهر استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۸,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب 8 فولاد ظفر بناب استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۷/۵ ۲۴۹,۰۰۰ ریال ۰.۴ %

8