• یکشنبه 19 آذر 1402
  • یکشنبه 19 آذر 1402
عکس عنوان سایز کارخانه استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت نوسانات
میلگرد 8 آجدار A2 هیربد میلگرد 8 آجدار A2 هیربد میلگرد سایز 8 قیمت میلگرد هیربد استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۲۸,۵۰۰ ریال ۰ %
میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان میلگرد سایز 8 قیمت میلگرد آناهیتا گیلان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۴۷,۵۰۰ ریال ۱.۲۱ %
میلگرد 8 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان میلگرد 8 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان میلگرد سایز 8 قیمت میلگرد پردیس آذربایجان استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۵,۰۰۰ ریال ۰ %
میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد میلگرد سایز 8 قیمت میلگرد بافق یزد استاندارد A3 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۶۶,۰۰۰ ریال ۱.۵ %
میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهر میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهر میلگرد سایز 8 قیمت میلگرد ابهر استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۳۹,۵۰۰ ریال ۴.۱۸ %
میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب میلگرد سایز 8 قیمت میلگرد ظفر بناب استاندارد A2 انبار کیلوگرم ۱۴۰۲/۹/۱۸ ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۲.۰۸ %

قیمت امروز میلگرد 8 آجدار تمام کارخانه، قیمت میلگرد 8 | آسن